วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มงคลชีวิต 38 ประการ ไหว้พระเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ของขวัญทางปัญญา

มงคลชีวิต 38 ประการ ไหว้พระเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ของขวัญทางปัญญา
 วันอาสาฬหบูชา ไหว้พระเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนต่างเข้าวัดทำบุญ  ฟังเทศน์ฟังธรรมกันถ้วนหน้า เพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาของตน  สำหรับวันพระอาสาฬหบูชาปีนี้ 2556 ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 ก.ค.56 เป็นวันหยุดทางราชการต่อเนื่องยาวถึง 4 วันด้วยกัน คือตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ก.ค.56 ชาวพุทธจึงถือโอกาสที่จะไปเที่ยวบ้าง  เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมบ้าง และเช่นเดียวกันวันอาสาฬหบูชานี้ ผมก็มีโอกาสได้ไปทำบุญเช่นเดียวกัน  ก็ไปวัดที่ใกล้บ้านนั่นก็คือวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งอยู่ติดกับองค์พระพุทธมณฑล  ก็ไปถึงเวลาประมาณ 0700 โมงเช้าวันนี้ก็มีคนมากมายกว่าวันหยุดวันอื่น ๆ พอไปถึงก็นำอาหารไปใส่ภาชนะสำหรับถวายพระภิกษุ  เมื่อนำอาหารใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางบนโต๊ะและก็นำข้าวไปใส่บาตร  หลังจากนั้นก็ไปหาที่นั่งเพื่อที่จะรอพระภิกษุมาพิจารณาอาหารที่เราใส่จานวางบนโต๊ะ ซึ่งวันนี้มีอาหารเยอะมาก ปกติจะมีเพียงโต๊ะยาวเพียง 1 โต๊ะ  แต่วันนี้มีคนมามากอาหารก็มีถึง 3 โต๊ะยาว ๆ  
หนังสือธรรมมะดี ๆ ที่ได้รับแจกจากวัดญาณเวศกวัน

หลักจากที่รอเวลาพระมาตักอาหารบนโต๊ะไปใส่บาตรของแต่ละรูป  ผมก็เดินไปสำรวจบริเวณรอบ ๆ ว่าวันนี้บรรยากาศของวันอาสาฬหบูชาซึ่งคนมากันเยอะมากเป็นอย่างไรบ้าง  สำหรับวันนี้มีผู้คนมามากมายจริง ๆ โต๊ะที่นั่งจะเต็มบริเวณรอบ ๆ ศาลาฉันภัตตาหารเต็มไปหมดทุกโต๊ะเลย  หากใครที่หิวน้ำ หรือว่าอยากดื่มกาแฟ ดื่มนม ดื่มน้ำ ทางวัดก็จะมีตู้น้ำเย็นให้หยิบรับประทานได้เลย กาแฟก็สามารถชงรับประทานได้เช่นเดียวกัน  เหมือนกับมาพักผ่อนยังไงยังงั้นเลย  และบรรยากาศในวัดก็แสนที่จะสบาย เพราะมีแต่ต้นไม้ร่มรื่น ไม่ต้องมีเต้นท์ ให้เกะกะสายตา  ภายในวัดอากาศเย็นสบายเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นทั่วบริเวณภายในวัด
อาหารของแต่ละคนวางบนโต๊ะ  หลังจากที่ประเคนพระแล้วก็รอพระภิกษุมาพิจารณาอาหาร โดยพระภิกษุแต่ละรูปจะตักอาหารใส่ในบาตร ทั้งอาหารหวานและคาว และก็ขึ้นไปนั่งฉันภัตตาหารบนอาสนะบนศาลา 
วันนี้ผู้มีใจบุญได้นำปลาท่องโก๋มาทอดแจกฟรี  พร้อมด้วยน้ำเต้าหู้

ปาท่องโก๋ทอดกันเห็น ๆ ร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟ

บรรยากาศภายในวัดอันสงบ คนที่มีทำบุญก็จะนั่งตามโต๊ะต่าง ๆ ภายใต้ร่มไม้อันร่มรื่น

วันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกเช่นเดียวกันมีบรรดาผู้ใจบุญนำปาท่องโก๋มาทอดแจกฟรี  มาทอดกันสด ๆ เลย เหมือนกับมาตลาดเช้าเลย  ปาท่องโก๋พร้อมน้ำเต้าหู้บริการฟรี  และก็ทอดแบบถูกหลักอนามัยด้วย  เพราะว่าผมไปยืนดูเขาเปลี่ยนน้ำมันบ่อยมาก  เมื่อน้ำมันเริ่มดำก็เปลี่ยนแล้ว  ทำให้ปาท่องโก๋น่ารับประทานมาก  ขนาดผมจะพยายามไม่รับประทานของทอด ก็ยังอดใจไม่ได้   เลยต้องหยิบมาชิมไป 1 ตัว  พร้อมน้ำเต้าหู้ร้อน ๆ อร่อยมากเลย  ก็ขอให้รวย ขอให้รวยก็แล้วกันน่ะครับ  สำหรับผู้ใจบุญท่านนี้  
มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

วันนี้จะพูดถึงเรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งเป็นหนังสือที่ทางวัดได้นำมาแจกเป็นธรรมทาน เป็นหนังสือของท่านหลวงพ่อปัญญา ชื่อเต็ม ๆ ของหนังสือคือ มงคลชีวิต 38 ประการ ของขวัญทางปัญญา มรรคาสู่ชีวิตใหม่ พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ   และอีก 2 เล่ม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ชื่อหนังสือว่า ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์ นอกจากนั้นก็มีแผ่น CD เป็นไฟล์ MP3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิปัสสนากรรมฐาน   ผมได้นั่งดื่มน้ำเต้าหู้พร้อมกับเปิดหนังสือมงคลชีวิต 38 ประการของท่านหลวงพ่อปัญญาอ่าน  ซึ่งมงคล 38 ประการ เรียกว่า มงคลสูตร ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนามงคลสูตรนี้ ที่พระเชตวันวิหาร นครสาวัตถี กล่าวเป็นข้อดังนี้
มงคลที่ 1  อเสวนา จ พาลานํ...........อย่าคบคนพาล
มงคลที่ 2  ปณฺฑิตานญจ เสวนา.......สมาคมด้วยบัญฑิต
มงคลที่ 3  ปูชา จ ปูชนียานํ...............การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่ 4  ปฎิรูปเทสวาโส จ.............การอยู่ในประเทศอันสมควร
มงคลที่ 5  ปุพฺเพ จ กตฺปุญญตา.........เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน
มงคลที่ 6  อตฺตสัมมาปณิธิ จ............ให้ตั้งตนไว้ชอบ
มงคลที่ 7  พาหุสจฺจญ จ....................ความเป็นพหูสูต
มงคลที่ 8  สิปปญ จ...........................เชี่ยวชาญในศิลปวิทยา
มงคลที่ 9  วินโย จ สุสิกฺขิโต..............เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย
มงคลที่ 10 สุภาสิตา จ ยา วาจา.........เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต
มงคลที่ 11 มาตาปิตุอุปฎฺจานํ............อุปัฎฐากมารดาบิดา
มงคลที่ 12 ปตฺต  สงฺคโห...................ให้สงเคราะห์บุตร
มงคลที่ 13 ทารสฺส  สงฺคโห...............สงเคราะห์ภรรยา
มงคลที่ 14 อนากุลา จ กมฺมนฺตา........การทำงานที่ไม่ให้คั่งค้าง
มงคลที่ 15 ทานญ จ...........................การให้ทาน
มงคลที่ 16 ธมฺมจริยา จ......................ประพฤติธรรมทางกาย วาจา ใจ
มงคลที่ 17 ญาตกานญจ สงฺคโห........การสงเคราะห์ญาติ
มงคลที่ 18 อนวชฺชานิ กมฺมานิ...........ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
มงคลที่ 19 อารติ วิรตี ปาปา...............การงดเว้นจากบาปทั้งปวง
มงคลที่ 20 มชฺชปานา จ สญญโม.......การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา
มงคลที่ 21 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ.........ไม่ประมาทในการประพฤิตธรรม
มงคลที่ 22 ควรโว จ............................การรู้จักสัมมาคารวะ
มงคลที่ 23 นิวาโต จ...........................เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มงคลที่ 24 สันฺตุฎฐี จ..........................มีความสันโดษ
มงคลที่ 25 กตญญุตา..........................มีความกตัญญู
มงคลที่ 26 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ..............การฟังธรรมตามกาล
มงคลที่ 27 ขนฺตี จ................................ขันติ เป็นผู้มีความอดทน
มงคลที่ 28 โสวจสฺสตา........................เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม
มงคลที่ 29 สมณานญ จ ทสฺสนํ...........การได้เห้นสมณะ ผู้มีความสงบ
มงคลที่ 30 กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา.......การสนทนาธรรมตามกาล
มงคลที่ 31 ตโป จ................................การบำเพ็ญตบะ
มงคลที่ 32 พฺรหฺมจริยญจ.....................การประพฤติพรหมจรรย์
มงคลที่ 33 อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ............การเห็นแจ้งในอริยสัจ 4
มงคลที่ 34 นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ...........การทำนิพพานให้แจ้ง
มงคลที่ 35 ผุฎฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ.......มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม
มงคลที่ 36 อโสกํ.................................ความเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศก
มงคลที่ 37 วิรชํ....................................ความไม่มีกิเลสในใจ
มงคลที่ 38 เขมํ....................................เป็นผู้มีจิตเกษม
บรรยากาศของการเวียนเทียน

ซึ่งมงคล 38 ประการนี้เราจะได้ยินพระสวดกันบ่อย ๆ ในงานมลคลต่าง ๆ เช่นงานแต่ง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น  แต่เราก็ฟังพระสวดโดยที่ไม่รู้ความหมายสักเท่าไรสำหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนบาลีอะไรทำนองนี้   แต่หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะรู้ว่าที่พระสวดนั้นก็เป็นบทมงคลสูตร หรือมงคล 38 ประการนั่นเอง  


อะเสวนา จะ พาลานัง ......
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
อะนากุลา จะ กัมมันตา
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
อาระตี วิระตี ปาปา
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
คาระโว จะ นิวาโต จะ
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัตวานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุพเพ จ กะตะปุญญะตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

สำหรับวันนี้ก็ได้นำอะไรดีดีมาฝากกัน  สำหรับมงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้และทำได้ครบทั้ง 38 ประการก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตั้งอยู่ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี  เป็นศูนย์ที่มีหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในท้องทะเลไทย ซึ่งปัจจุบันเต่าทะเลใกล้ศูนย์พันธุ์และหาดูได้ยากมาก  รวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลให้สามารถที่จะปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลไทยได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เต่าในท้องทะเลไทยยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้ดูชมต่อไป
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลได้มีการปรับปรุงบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติขึ้นมาใหม่เพื่อให้เต่าได้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลไทย เพื่อให้เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีสภาพที่สมบูรณ์เป็นสมบัติของชาติตลอดไป

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ซึ่งสร้างอาคารเป็นรูปเต่าขนาดใหญ่สำหรับรองรับคณะที่มาเชี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ของกองทัพเรือ 

จะไปเกาะช้าง หรือว่าจะไปฟิลิปปินส์ ก็ได้น่ะ เพราะมีหลักกิโลบอกระยะทางอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือแห่งนี้

หลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หน้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พร้อมด้วยตัวเต่าน่ารัก  สำหรับผู้มาเชี่ยมชมศูนย์ฯ ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน

ภายในบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ 

ภายในบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างเป็นบ่อขนาดใหญ่ เพื่อให้เต่าทะเลขนาดใหญ่ได้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพอนามัยของเต่าได้เจริญเติมโตมีสุขภาพทีดี
เต่าขนาดใหญ่แวกว่ายในบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ อย่างมีความสุข รอผู้มาเยี่ยมชม

หาดทรายสวย ๆ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เ่ต่าทะเล 

 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึก มีสินค้าที่ระลึกมากมายเหมาะที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปฝากพรรคพวกเพื่อนฝูง ในแบบของทะเล ๆ เต่า ๆ อะไรประมาณนี้มากมายลองแวะไปเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี 
ป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างอย่างสวยงามประกอบด้วยเต่าตัวใหญ่มีน้ำพุและน้ำตกไหลผ่าน

บรรยากาศ ริมทะเลภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ม้านั่งกิ๊ฟเก๋ สำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


บรรยากาศอันร่มรื่น ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจข้อมูลในเชิงอนุรักษ์ หรือจะเลือกมาพักผ่อนก็สุดแสนที่จะประทับใจ
ภูมิทัศน์ ทางเดิน อันเรียบร้อยสวยงาม

การเปิดเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 0830 - 1700 เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

สำหรับการเขตอนุบาลลูกเต่าทะเล ก็อย่านำอาหาร เครื่องดื่ม ขวด/ถุงพลาสติกเข้ามา

สำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก็เตรียมที่จะสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตุ๊กตาเต่าน่ารัก ๆ  


ป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างอย่างสวยงามประกอบด้วยเต่าตัวใหญ่มีน้ำพุและน้ำตกไหลผ่าน
บรรยากาศชายทะเล มีร้านกาแฟ บ้านเต่ากาแฟ รสชาดอร่อย กลมกล่อม พร้อมลมเย็น ๆ กลิ่นไอทะเลโอโซน 100 %

 บรรยากาศบ้านเต่า กาแฟสด กาแฟแบบเต่า ๆ  กินแล้วอายุืยืนเหมือนเต่า อร่อยไปอีกแบบน่ะ 

นอกจากนั้นภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ยังมีร้านกาแฟอร่อย ๆ บรรยากาศชายทะเลสบาย ๆ  จิบกาแฟชมวิว มองดูอ่าวสัตหีบ เห็นเรือหลวงจักรีนฤเบศรอยู่ไม่ไกลนัก เป็นบรรยากาศที่ร้านกาแฟที่หายาก  จิบกาแฟมองดูเรือรบ พร้อมกับมองดูเต่า.....สุดยอดจริง ๆ 
เต่าขนาดใหญ่ที่มาเกยตื้นรอผู้มาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเต่าตัวนี้เป็นพระเอกจริง ๆ เลย  ด้านหลังก็เป็นเกาะต่าง ๆ ภายในอ่าวสัตหีบ  พร้อมกับมองเห็นเรือหลวงจักรีนฤเบศรอยู่ไม่ไกล
ชิงช้าแบบ บรรยากาศชายทะเล ก็เป็นอะไรที่สวยงามจริง ๆ เลย สำหรับหนุ่มสาวอาจจะพากันมาดูเต่า แกว่งชิงช้าเล่น  ช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริง ๆ สำหรับทริปท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์   


สะพานท่าเทียบเรือ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แม่สาย เชียงราย ไปมาแล้ว ตลาดท่าขี้เหล็ก

แม่สาย เชียงราย ไปมาแล้ว ตลาดท่าขี้เหล็ก
แม่สาย เชียงราย ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เพียง 891 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ระยะทางเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ สำหรับการไปเชียงราย เพราะว่าหากคิดว่าจะถึงหรือยังเชียงรายก็คงไม่มีความสุขสำหรับการเดินทาง  เราต้องไปแบบเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ นกบินเฉียงมาทั้งหมู่ ตัวเดียวมาไร้คู่ เหมือนพี่อยู่.....ก็ว่ากันไป      แม่สายเชียงรายเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย มีภูมิประเทศที่สวยงามมาก และอากาศก็แบบสบาย ๆ ไม่ร้อนจนเกินไป ผู้คนชาวเจียงฮายก็อัธยาศัยดีมาก พูดก็เพราะ มีวัฒนธรรมที่เป็นแบบท้องถิ่นอยู่มาก ไม่วุ่นวายเหมือนเมืองใหญ่ ซึ่งหากเราได้ไปเที่ยว ไปพักผ่อนแล้ว สำหรับแม่สาย เชียงรายนั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

หลักกิโลเมตร ขนาดใหญ่ ที่อยู่บนเสื้อที่ระลึก
แม่สายเชียงราย เป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่า มีแหล่งค้าขายที่สำคัญที่ิติดกับชายแดนพม่าที่ท่าขี้เหล็ก  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่สาย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมาช้านานมีเงินไหลเวียนเข้าประเทศมากมายมหาศาล นับว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย   
ตลาดแม่สาย เป็นตลาดที่มีของขายมากมายหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ราคาซึ่งถือว่าไม่แพง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ วิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี HD เกมส์ เป็นต้น ซึ่งถือว่านักท่องเที่ยวหลายคนเป็นต้องซื้อหามาเป็นของฝากลูกฝากหลานกันเกือบทุกคน   
เสื้อที่ระลึกหลากสีสัน วางเรียงรายพร้อมให้ผู้มาเยือนได้ซื้อติดไม้ติดมือกันคนละตัว สองตัว ฝากแฟน ฝากลูก ฝากเพื่อนฝูง กันตามอัธยาศัย ชอบสีอะไรก็เลือกได้ ป้ายราคาเขาเขียนไว้ ราคา 100 บาท  ซื้อหลายตัวก็ต่อรองราคาเขาได้

นอกจากนั้นก็ยังมีของที่ระลึกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นอำเภอแม่สาย  เช่นเสื้อยืดก็จะมีข้อความต่าง ๆ ที่หมายถึงแม่สาย เช่น "ไปมาแล้ว...แม่สาย..."  หรือว่า "891 จากกรุงเทพฯ"  หรือ "เหนือสุด...แดนสยาม" อะไรทำนองนี้มากมายก่ายกอง ราคาก็โอเค แต่ก็ต้องต่อรองเขาหน่อยก็จะดี ตามทำเนียมคนไทยซื้ออะไรก็ต่อไว้ก่อน แม่สอนไว้นั่นเอง
แม่ค้าสาวสวยตลาดแม่สาย พร้อมสินค้ามากมาย รอนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
ตลาดแม่สาย เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายตลอดแนวทุึกตรอกซอกซอย
แม่ค้ากำลัีงขมักเขม้นจัดเรียงสินค้า รอนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ตะกร้าหวายหลากสี นับว่าเป็นของใช้ที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนักช้อบสุึภาพสตรีทั้งหลาย
สินค้าปลีก-ส่ง ในตลาดแม่สาย
สินค้าประเภทเครื่องดื่ม มีวางอยู่ให้ได้เห็นกันมากมายหลายร้าน


ผลไม้พื้นเมือง มีวางขายอยู่ริมถนนคนเดินในตลาดแม่สาย
ผลไม้เมืองเหนือ เช่น ลิ้นจี่ แอปเปิ้ล ลูกพลัม 
เกาลัด ร้อน ๆ เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อมารับประทาน วางขายอยู่ริมถนนคนเดิน
                                               
หลังจากเดินตลาดแม่สาย หากท้องเริ่มหิวก็มีอาหารการกินมากมาย เรียงรายอยู่สองฝากฝั่งถนนไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้งนั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นของกินเล่น ผลไม้ ขนมนมเนย หรือว่าจะเป็นอาหารตามสั่งพื้นบ้านก็มีให้ได้ลองลิ้มรสฝีมือคนเหนือกันตามอัธยาศัย     ไหน ๆ ก็มาไกลตั้ง 891 กิโลเมตร ก็ขอนั่งรับประทานอาหารให้สบายอุรา  
ใครที่ใช้บริการรถสามล้อเครื่อง ก็อย่าไปซื้อของที่ผิดกฎหมายมาล่ะ เพราะมีเจ้าหน้าที่เขาตรวจค้นละเอียด เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
รถสามล้อขนาดใหญ่ที่วิ่งกันระหว่างไทย-พม่า ซึ่งเป็นพาหนะที่นิยมใช้กันในเมืองแม่สาย ซึ่งสะดวกสบายมากกว้างใหญ่กว่ารถตุ๊ก ๆ ใน กทม.อีกเยอะเลย
ที่เห็นอยู่อีกฝั่งเป็นท่าขี้เหล็ก...ประเทศพม่า  มีแม่น้ำกั้นกลาง

หรือว่าจะไปยังประเทศพม่า ก็ไม่ยากเพียงแค่ผ่านด่านแม่สาย ไปยังท่าขี้เหล็ก  ก็ติดต่อที่ด่านแลกบัตร ลงชื่ออะไรต่าง ๆ ให้เรียบร้อย จ่ายค่าธรรมเนียม เล็กน้อย  ก็ผ่านด่านได้แล้ว  แต่ด่านเขาปิด 6 โมงเย็นน่ะ  ไปเที่ยวก็ดูเวลากันหน่อย เดี๋ยวจะกลับไม่ได้  จะหาว่าไม่เตือน  สำหรับของซื้อของขายที่ท่าขี้เหล็กนั้นก็เป็นสินค้าจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่  ตาดีได้ ตาร้ายก็ตัวใครตัวมัน  อย่าเห็นแก่ของถูก  และก็เตรียมเงินไว้ให้พอดี เพราะว่าพ่อค่าแม่ค้าพม่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยทอนเงิน แต่พยายามจะให้สินค้าแทน  สำหรับใครจะไปก็เตรียมหาข้อมูลกันก่อนให้ดีว่าเข้าไปจะซื้ออะไรแค่ไหนอย่างไร


                                             ลำน้ำกั้นระหว่างไทย-พม่า ที่แม่สาย เชียงราย

การเดินทางไปแม่สาย เชียงรายก็เป็นอะไรที่สุดยอดจริง ๆ เลยสำหรับทริปนี้  ถึงแม้จะนั่งรถไปไกลสักหน่อยแต่ก็คุ้มค่าเหนื่อย  เพราะว่าเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในบริเวณใกล้เคียง เช่น ดอยตุง ภูชี้ฟ้า สวนสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง  สามเหลี่ยมทองคำที่เชียงแสน และก็วัดวาอารามต่าง ๆ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก     หากได้มาเชียงราย  ก็ขอเชิญชวนแหล่งท่องเที่ยวให้สนุกน่ะครับ

เหนือสุดแดนสยามที่แม่สาย ใคร ๆ ไปก็ต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแบบนี้แหละ  เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงเมืองแม่สาย เชียงราย  เป็นไงถ้าไม่ถ่ายรูป พรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา......ไม่รู้เรื่อง......อิอิ