วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค สัตหีบ

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค สัตหีบ
วันนี้ขอพาท่านมาเที่ยวสัตหีบไปไหว้พระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ที่หน้าผาเขาชีจรรย์ซึ่งมีชื่อว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" ซึ่งสร้างเมื่อพุทธศักราช 2539 เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ ๙ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50  ซึ่งองค์พระพุทธรูปสูง 109 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามมาก   นับรวมเวลาล่วงเลยก็ประมาณ 17 ปีมาแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้องค์พระพุทธรูปก็ยังคงสง่างาม  และทรงคุณค่ายิ่งแก่พุทธศาสนิกชน ให้ได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือพระผู้เป็นสุปฎิปันโนทั้งหลาย   แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในบริเวณเขาชีจรรย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์โดยรอบ ๆ เช่น ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย ซึ่งใครหากได้ไปพักผ่อนในพื้นที่สัตหีบซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น อ่าวสัตหีบ อ่าวดงตาล ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศ หาดทรายแก้ว ช่องแสมสาร ขอกลับก็จะแวะเที่ยวชมไร่องุ่นแห่งนี้ และก็ไปกราบพระใหญ่ที่หน้าผาเขาชีจรรย์แห่งนี้อีกด้วย  
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยท่านพลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธาน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก  นอกจากนั้นยังได้ทำการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ   สำหรับพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและท้องทะเลไทย

ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยนั้นมีกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยเต่าทะเล 98 ตัว และพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 82,000 ตัว นอกจากนั้นชมการจัดนิทรรศการจากเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เหล่าศิลปินดารานักแสดง และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ มากมายพร้อมใจกันมาร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแห่งนี้
                                                       ลายพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5
"ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้"   
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

"ถ้าจะให้งานอนุรักษ์สำเร็จได้อย่างแท้จริง เราต้องช่วยกันอีกมาก ชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่า การอนุรักษ์นี้มิใช่จะไปขัดขวางการพัฒนา แท้จริงแล้วการพัฒนาระยะยาวจะสำเร็จได้ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง"  
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 27 ธันวาคม พ.ศ.2528

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแห่งนี้  ต้องอยู่ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างต่อเติมขึ้นใหม่ผนวกกับอาคารเดิมเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสูงออกแบบด้านหน้าเป็นรูปเรือหันหน้าสู้อ่าวทะเลสัตหีบ  ซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแห่งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และใกล้เคียง เพื่อเป็นศูนย์การเีรียนรู้ในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย สัตว์ทะเล พันธุ์พืชทะเล เพื่อให้ลูกหลานได้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติทางทะเลสืบไป
ภาพบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย  มีการออกแบบได้อย่างสวยงามสีสันออกแนวธรรมชาติโทนน้ำทะเลอ่อนทำให้บรรกาศภายในดูสะบายตาสวยงามอย่างยิ่ง  
ห้องโถงภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
อีกมุมหนึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
ภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการอนุรักษ์แล้ว  ยังมีข้อมูลของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 
บรรยากาศภายในศูนย์ฯ
ทางเดินห้องนิทรรศการภายในศูนย์ฯ ก็จะมีข้อมูลด้านการอนุรักษ์ที่เป็นข้อความ และเป็นห้องกระจกที่แสดงสัตว์ทะเล เช่น ปลา เต่า ปะการัง เป็นต้น
การปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง ถือเป็นงานอนุรักษ์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างดีตามแนวพระราชดำริฯ
ห้องนิทรรศการ ได้จัดอย่างลงตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
นอกจากนี้ยังมีข้อความที่สอนเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การมาเยือน เป็นวลีสั้น ๆ เด็ด ๆ 
นอกจากนั้นยังมีมุมที่เราอยากเขียนอยากเล่าอะไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ก็เขียนระบายความในใจออกมาเลย  เพื่อให้เพื่อน ๆ ต่างที่ต่างเวลาได้อ่านกัน เพื่อกระตุ้นเตือนการอนุรักษ์ฝังลึกในจิตใจของเราทุกคน
กระดาษแผ่นน้อย ๆ พร้อมปากกา รอเพื่อน ๆ ที่มาเยือน เขียนประโยคหรือวลีเด็ด ๆ ฝากไว้เป็นที่ระลึก
คำสั้น ๆ แต่ได้ใจความ " เรารักเต่าทะเล"
หรือใครเป็นนักเขียนอยากจะเขียน อยากจะวาด การ์ตูนสัตว์ทะเลน่ารัก เช่น เต่า ปลา อะไรทำนองนี้ก็ว่าไปเลยตามใจชอบ  แต่อย่าให้มันยาวมากก็แล้วกันเดี๋ยวกระดาษจะไม่พอ  และก็อย่าลืมลงชื่อไว้หน่อยก็ดีน่ะ ว่ามาจากไหน ยังไง เมื่อไร เพื่อน ๆ จะได้ตามไปหาถูก ฮิฮิ
อีกมุมหนึ่งภายในห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม  รักษ์ท้องทะเลไทย
ภาพสวย ๆ ของชาวราชนาวี
หลังจากได้ชมห้องนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแล้ว  ก็แวะมาหามุมพักเหนื่อยสักหน่อย  เขาก็มีร้านกาแฟเต่าทะเล ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับศูนย์ฯ นั่นเอง  มีทั้งกาแฟเ่ต่าเย็น ๆ ชาเขียวเต่าเย็น ๆ  (กาแฟธรรมดานั่นแหละ)  แต่ผมเขียนให้มันดูแปลกเท่านั้นเอง  แต่รสชาดก็อร่อยน่ะ  ฝีมือการชงกาแฟของทหารเรือเขาไม่เบาเลยทีเีดียวขอบอก  ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกน่ะ  

นอกจากนั้นก็ยังมีของที่ระลึกขายมากมาย เช่นที่เห็นจะเป็นหมวกเต่าทะเลน่ารัก และก็ตุ๊กตาเต่า ๆ น่ารัก และของที่ระลึกแบบเต่า ๆ อีกมากมาย
ภายในตู้ของที่ระลึก เชิญไปแวะถามไถ่เขาดูก็แล้วกันว่าราคาเท่าไร......แต่ไม่แพงหรอก
เต่าตัวน้อย ๆ รอคอยคุณอยู่น่ะครับผม......
มุมนั่งพักผ่อนภายในร้านกาแฟเต่าทะเล
อันนี้ก็ไม่ต้องบอก  เราคุ้นกันดี สำหรับตู้บริจาคเพื่อกองทุนอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ  

สำหรับข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย พร้อมกับบรรยากาศภายในแบบชนิดที่เรียกว่าเกือบจะทุกซอกทุกมุม  ได้นำมาให้ทุกท่านได้มาชมกัน  หากมีโอกาสได้มารับรองว่าไม่ผิดหวังสวยกว่าที่เห็นในรูปซะอีกมากมาย  

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มงคลชีวิต 38 ประการ ไหว้พระเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ของขวัญทางปัญญา

มงคลชีวิต 38 ประการ ไหว้พระเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ของขวัญทางปัญญา
 วันอาสาฬหบูชา ไหว้พระเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนต่างเข้าวัดทำบุญ  ฟังเทศน์ฟังธรรมกันถ้วนหน้า เพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาของตน  สำหรับวันพระอาสาฬหบูชาปีนี้ 2556 ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 ก.ค.56 เป็นวันหยุดทางราชการต่อเนื่องยาวถึง 4 วันด้วยกัน คือตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ก.ค.56 ชาวพุทธจึงถือโอกาสที่จะไปเที่ยวบ้าง  เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมบ้าง และเช่นเดียวกันวันอาสาฬหบูชานี้ ผมก็มีโอกาสได้ไปทำบุญเช่นเดียวกัน  ก็ไปวัดที่ใกล้บ้านนั่นก็คือวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งอยู่ติดกับองค์พระพุทธมณฑล  ก็ไปถึงเวลาประมาณ 0700 โมงเช้าวันนี้ก็มีคนมากมายกว่าวันหยุดวันอื่น ๆ พอไปถึงก็นำอาหารไปใส่ภาชนะสำหรับถวายพระภิกษุ  เมื่อนำอาหารใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางบนโต๊ะและก็นำข้าวไปใส่บาตร  หลังจากนั้นก็ไปหาที่นั่งเพื่อที่จะรอพระภิกษุมาพิจารณาอาหารที่เราใส่จานวางบนโต๊ะ ซึ่งวันนี้มีอาหารเยอะมาก ปกติจะมีเพียงโต๊ะยาวเพียง 1 โต๊ะ  แต่วันนี้มีคนมามากอาหารก็มีถึง 3 โต๊ะยาว ๆ  
หนังสือธรรมมะดี ๆ ที่ได้รับแจกจากวัดญาณเวศกวัน

หลักจากที่รอเวลาพระมาตักอาหารบนโต๊ะไปใส่บาตรของแต่ละรูป  ผมก็เดินไปสำรวจบริเวณรอบ ๆ ว่าวันนี้บรรยากาศของวันอาสาฬหบูชาซึ่งคนมากันเยอะมากเป็นอย่างไรบ้าง  สำหรับวันนี้มีผู้คนมามากมายจริง ๆ โต๊ะที่นั่งจะเต็มบริเวณรอบ ๆ ศาลาฉันภัตตาหารเต็มไปหมดทุกโต๊ะเลย  หากใครที่หิวน้ำ หรือว่าอยากดื่มกาแฟ ดื่มนม ดื่มน้ำ ทางวัดก็จะมีตู้น้ำเย็นให้หยิบรับประทานได้เลย กาแฟก็สามารถชงรับประทานได้เช่นเดียวกัน  เหมือนกับมาพักผ่อนยังไงยังงั้นเลย  และบรรยากาศในวัดก็แสนที่จะสบาย เพราะมีแต่ต้นไม้ร่มรื่น ไม่ต้องมีเต้นท์ ให้เกะกะสายตา  ภายในวัดอากาศเย็นสบายเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นทั่วบริเวณภายในวัด
อาหารของแต่ละคนวางบนโต๊ะ  หลังจากที่ประเคนพระแล้วก็รอพระภิกษุมาพิจารณาอาหาร โดยพระภิกษุแต่ละรูปจะตักอาหารใส่ในบาตร ทั้งอาหารหวานและคาว และก็ขึ้นไปนั่งฉันภัตตาหารบนอาสนะบนศาลา 
วันนี้ผู้มีใจบุญได้นำปลาท่องโก๋มาทอดแจกฟรี  พร้อมด้วยน้ำเต้าหู้

ปาท่องโก๋ทอดกันเห็น ๆ ร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟ

บรรยากาศภายในวัดอันสงบ คนที่มีทำบุญก็จะนั่งตามโต๊ะต่าง ๆ ภายใต้ร่มไม้อันร่มรื่น

วันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกเช่นเดียวกันมีบรรดาผู้ใจบุญนำปาท่องโก๋มาทอดแจกฟรี  มาทอดกันสด ๆ เลย เหมือนกับมาตลาดเช้าเลย  ปาท่องโก๋พร้อมน้ำเต้าหู้บริการฟรี  และก็ทอดแบบถูกหลักอนามัยด้วย  เพราะว่าผมไปยืนดูเขาเปลี่ยนน้ำมันบ่อยมาก  เมื่อน้ำมันเริ่มดำก็เปลี่ยนแล้ว  ทำให้ปาท่องโก๋น่ารับประทานมาก  ขนาดผมจะพยายามไม่รับประทานของทอด ก็ยังอดใจไม่ได้   เลยต้องหยิบมาชิมไป 1 ตัว  พร้อมน้ำเต้าหู้ร้อน ๆ อร่อยมากเลย  ก็ขอให้รวย ขอให้รวยก็แล้วกันน่ะครับ  สำหรับผู้ใจบุญท่านนี้  
มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

วันนี้จะพูดถึงเรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งเป็นหนังสือที่ทางวัดได้นำมาแจกเป็นธรรมทาน เป็นหนังสือของท่านหลวงพ่อปัญญา ชื่อเต็ม ๆ ของหนังสือคือ มงคลชีวิต 38 ประการ ของขวัญทางปัญญา มรรคาสู่ชีวิตใหม่ พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ   และอีก 2 เล่ม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ชื่อหนังสือว่า ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์ นอกจากนั้นก็มีแผ่น CD เป็นไฟล์ MP3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิปัสสนากรรมฐาน   ผมได้นั่งดื่มน้ำเต้าหู้พร้อมกับเปิดหนังสือมงคลชีวิต 38 ประการของท่านหลวงพ่อปัญญาอ่าน  ซึ่งมงคล 38 ประการ เรียกว่า มงคลสูตร ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนามงคลสูตรนี้ ที่พระเชตวันวิหาร นครสาวัตถี กล่าวเป็นข้อดังนี้
มงคลที่ 1  อเสวนา จ พาลานํ...........อย่าคบคนพาล
มงคลที่ 2  ปณฺฑิตานญจ เสวนา.......สมาคมด้วยบัญฑิต
มงคลที่ 3  ปูชา จ ปูชนียานํ...............การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่ 4  ปฎิรูปเทสวาโส จ.............การอยู่ในประเทศอันสมควร
มงคลที่ 5  ปุพฺเพ จ กตฺปุญญตา.........เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน
มงคลที่ 6  อตฺตสัมมาปณิธิ จ............ให้ตั้งตนไว้ชอบ
มงคลที่ 7  พาหุสจฺจญ จ....................ความเป็นพหูสูต
มงคลที่ 8  สิปปญ จ...........................เชี่ยวชาญในศิลปวิทยา
มงคลที่ 9  วินโย จ สุสิกฺขิโต..............เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย
มงคลที่ 10 สุภาสิตา จ ยา วาจา.........เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต
มงคลที่ 11 มาตาปิตุอุปฎฺจานํ............อุปัฎฐากมารดาบิดา
มงคลที่ 12 ปตฺต  สงฺคโห...................ให้สงเคราะห์บุตร
มงคลที่ 13 ทารสฺส  สงฺคโห...............สงเคราะห์ภรรยา
มงคลที่ 14 อนากุลา จ กมฺมนฺตา........การทำงานที่ไม่ให้คั่งค้าง
มงคลที่ 15 ทานญ จ...........................การให้ทาน
มงคลที่ 16 ธมฺมจริยา จ......................ประพฤติธรรมทางกาย วาจา ใจ
มงคลที่ 17 ญาตกานญจ สงฺคโห........การสงเคราะห์ญาติ
มงคลที่ 18 อนวชฺชานิ กมฺมานิ...........ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
มงคลที่ 19 อารติ วิรตี ปาปา...............การงดเว้นจากบาปทั้งปวง
มงคลที่ 20 มชฺชปานา จ สญญโม.......การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา
มงคลที่ 21 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ.........ไม่ประมาทในการประพฤิตธรรม
มงคลที่ 22 ควรโว จ............................การรู้จักสัมมาคารวะ
มงคลที่ 23 นิวาโต จ...........................เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มงคลที่ 24 สันฺตุฎฐี จ..........................มีความสันโดษ
มงคลที่ 25 กตญญุตา..........................มีความกตัญญู
มงคลที่ 26 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ..............การฟังธรรมตามกาล
มงคลที่ 27 ขนฺตี จ................................ขันติ เป็นผู้มีความอดทน
มงคลที่ 28 โสวจสฺสตา........................เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม
มงคลที่ 29 สมณานญ จ ทสฺสนํ...........การได้เห้นสมณะ ผู้มีความสงบ
มงคลที่ 30 กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา.......การสนทนาธรรมตามกาล
มงคลที่ 31 ตโป จ................................การบำเพ็ญตบะ
มงคลที่ 32 พฺรหฺมจริยญจ.....................การประพฤติพรหมจรรย์
มงคลที่ 33 อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ............การเห็นแจ้งในอริยสัจ 4
มงคลที่ 34 นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ...........การทำนิพพานให้แจ้ง
มงคลที่ 35 ผุฎฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ.......มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม
มงคลที่ 36 อโสกํ.................................ความเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศก
มงคลที่ 37 วิรชํ....................................ความไม่มีกิเลสในใจ
มงคลที่ 38 เขมํ....................................เป็นผู้มีจิตเกษม
บรรยากาศของการเวียนเทียน

ซึ่งมงคล 38 ประการนี้เราจะได้ยินพระสวดกันบ่อย ๆ ในงานมลคลต่าง ๆ เช่นงานแต่ง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น  แต่เราก็ฟังพระสวดโดยที่ไม่รู้ความหมายสักเท่าไรสำหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนบาลีอะไรทำนองนี้   แต่หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะรู้ว่าที่พระสวดนั้นก็เป็นบทมงคลสูตร หรือมงคล 38 ประการนั่นเอง  


อะเสวนา จะ พาลานัง ......
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
อะนากุลา จะ กัมมันตา
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
อาระตี วิระตี ปาปา
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
คาระโว จะ นิวาโต จะ
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัตวานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุพเพ จ กะตะปุญญะตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

สำหรับวันนี้ก็ได้นำอะไรดีดีมาฝากกัน  สำหรับมงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้และทำได้ครบทั้ง 38 ประการก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตั้งอยู่ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี  เป็นศูนย์ที่มีหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในท้องทะเลไทย ซึ่งปัจจุบันเต่าทะเลใกล้ศูนย์พันธุ์และหาดูได้ยากมาก  รวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลให้สามารถที่จะปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลไทยได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เต่าในท้องทะเลไทยยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้ดูชมต่อไป
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลได้มีการปรับปรุงบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติขึ้นมาใหม่เพื่อให้เต่าได้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลไทย เพื่อให้เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีสภาพที่สมบูรณ์เป็นสมบัติของชาติตลอดไป

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ซึ่งสร้างอาคารเป็นรูปเต่าขนาดใหญ่สำหรับรองรับคณะที่มาเชี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ของกองทัพเรือ 

จะไปเกาะช้าง หรือว่าจะไปฟิลิปปินส์ ก็ได้น่ะ เพราะมีหลักกิโลบอกระยะทางอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือแห่งนี้

หลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หน้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พร้อมด้วยตัวเต่าน่ารัก  สำหรับผู้มาเชี่ยมชมศูนย์ฯ ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน

ภายในบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ 

ภายในบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างเป็นบ่อขนาดใหญ่ เพื่อให้เต่าทะเลขนาดใหญ่ได้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพอนามัยของเต่าได้เจริญเติมโตมีสุขภาพทีดี
เต่าขนาดใหญ่แวกว่ายในบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ อย่างมีความสุข รอผู้มาเยี่ยมชม

หาดทรายสวย ๆ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เ่ต่าทะเล 

 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึก มีสินค้าที่ระลึกมากมายเหมาะที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปฝากพรรคพวกเพื่อนฝูง ในแบบของทะเล ๆ เต่า ๆ อะไรประมาณนี้มากมายลองแวะไปเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี 
ป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างอย่างสวยงามประกอบด้วยเต่าตัวใหญ่มีน้ำพุและน้ำตกไหลผ่าน

บรรยากาศ ริมทะเลภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ม้านั่งกิ๊ฟเก๋ สำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


บรรยากาศอันร่มรื่น ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจข้อมูลในเชิงอนุรักษ์ หรือจะเลือกมาพักผ่อนก็สุดแสนที่จะประทับใจ
ภูมิทัศน์ ทางเดิน อันเรียบร้อยสวยงาม

การเปิดเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 0830 - 1700 เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

สำหรับการเขตอนุบาลลูกเต่าทะเล ก็อย่านำอาหาร เครื่องดื่ม ขวด/ถุงพลาสติกเข้ามา

สำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก็เตรียมที่จะสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตุ๊กตาเต่าน่ารัก ๆ  


ป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าบ้านเต่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างอย่างสวยงามประกอบด้วยเต่าตัวใหญ่มีน้ำพุและน้ำตกไหลผ่าน
บรรยากาศชายทะเล มีร้านกาแฟ บ้านเต่ากาแฟ รสชาดอร่อย กลมกล่อม พร้อมลมเย็น ๆ กลิ่นไอทะเลโอโซน 100 %

 บรรยากาศบ้านเต่า กาแฟสด กาแฟแบบเต่า ๆ  กินแล้วอายุืยืนเหมือนเต่า อร่อยไปอีกแบบน่ะ 

นอกจากนั้นภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ยังมีร้านกาแฟอร่อย ๆ บรรยากาศชายทะเลสบาย ๆ  จิบกาแฟชมวิว มองดูอ่าวสัตหีบ เห็นเรือหลวงจักรีนฤเบศรอยู่ไม่ไกลนัก เป็นบรรยากาศที่ร้านกาแฟที่หายาก  จิบกาแฟมองดูเรือรบ พร้อมกับมองดูเต่า.....สุดยอดจริง ๆ 
เต่าขนาดใหญ่ที่มาเกยตื้นรอผู้มาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเต่าตัวนี้เป็นพระเอกจริง ๆ เลย  ด้านหลังก็เป็นเกาะต่าง ๆ ภายในอ่าวสัตหีบ  พร้อมกับมองเห็นเรือหลวงจักรีนฤเบศรอยู่ไม่ไกล
ชิงช้าแบบ บรรยากาศชายทะเล ก็เป็นอะไรที่สวยงามจริง ๆ เลย สำหรับหนุ่มสาวอาจจะพากันมาดูเต่า แกว่งชิงช้าเล่น  ช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริง ๆ สำหรับทริปท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์   


สะพานท่าเทียบเรือ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ