วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค สัตหีบ

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค สัตหีบ
วันนี้ขอพาท่านมาเที่ยวสัตหีบไปไหว้พระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ที่หน้าผาเขาชีจรรย์ซึ่งมีชื่อว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" ซึ่งสร้างเมื่อพุทธศักราช 2539 เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ ๙ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50  ซึ่งองค์พระพุทธรูปสูง 109 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามมาก   นับรวมเวลาล่วงเลยก็ประมาณ 17 ปีมาแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้องค์พระพุทธรูปก็ยังคงสง่างาม  และทรงคุณค่ายิ่งแก่พุทธศาสนิกชน ให้ได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือพระผู้เป็นสุปฎิปันโนทั้งหลาย   แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในบริเวณเขาชีจรรย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์โดยรอบ ๆ เช่น ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย ซึ่งใครหากได้ไปพักผ่อนในพื้นที่สัตหีบซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น อ่าวสัตหีบ อ่าวดงตาล ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศ หาดทรายแก้ว ช่องแสมสาร ขอกลับก็จะแวะเที่ยวชมไร่องุ่นแห่งนี้ และก็ไปกราบพระใหญ่ที่หน้าผาเขาชีจรรย์แห่งนี้อีกด้วย  
ไม่มีความคิดเห็น: