วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยท่านพลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธาน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก  นอกจากนั้นยังได้ทำการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ   สำหรับพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและท้องทะเลไทย

ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยนั้นมีกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยเต่าทะเล 98 ตัว และพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 82,000 ตัว นอกจากนั้นชมการจัดนิทรรศการจากเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เหล่าศิลปินดารานักแสดง และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ มากมายพร้อมใจกันมาร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแห่งนี้
                                                       ลายพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5
"ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้"   
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

"ถ้าจะให้งานอนุรักษ์สำเร็จได้อย่างแท้จริง เราต้องช่วยกันอีกมาก ชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่า การอนุรักษ์นี้มิใช่จะไปขัดขวางการพัฒนา แท้จริงแล้วการพัฒนาระยะยาวจะสำเร็จได้ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง"  
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 27 ธันวาคม พ.ศ.2528

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแห่งนี้  ต้องอยู่ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างต่อเติมขึ้นใหม่ผนวกกับอาคารเดิมเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสูงออกแบบด้านหน้าเป็นรูปเรือหันหน้าสู้อ่าวทะเลสัตหีบ  ซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแห่งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และใกล้เคียง เพื่อเป็นศูนย์การเีรียนรู้ในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย สัตว์ทะเล พันธุ์พืชทะเล เพื่อให้ลูกหลานได้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติทางทะเลสืบไป
ภาพบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย  มีการออกแบบได้อย่างสวยงามสีสันออกแนวธรรมชาติโทนน้ำทะเลอ่อนทำให้บรรกาศภายในดูสะบายตาสวยงามอย่างยิ่ง  
ห้องโถงภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
อีกมุมหนึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
ภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการอนุรักษ์แล้ว  ยังมีข้อมูลของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 
บรรยากาศภายในศูนย์ฯ
ทางเดินห้องนิทรรศการภายในศูนย์ฯ ก็จะมีข้อมูลด้านการอนุรักษ์ที่เป็นข้อความ และเป็นห้องกระจกที่แสดงสัตว์ทะเล เช่น ปลา เต่า ปะการัง เป็นต้น
การปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง ถือเป็นงานอนุรักษ์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างดีตามแนวพระราชดำริฯ
ห้องนิทรรศการ ได้จัดอย่างลงตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
นอกจากนี้ยังมีข้อความที่สอนเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การมาเยือน เป็นวลีสั้น ๆ เด็ด ๆ 
นอกจากนั้นยังมีมุมที่เราอยากเขียนอยากเล่าอะไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ก็เขียนระบายความในใจออกมาเลย  เพื่อให้เพื่อน ๆ ต่างที่ต่างเวลาได้อ่านกัน เพื่อกระตุ้นเตือนการอนุรักษ์ฝังลึกในจิตใจของเราทุกคน
กระดาษแผ่นน้อย ๆ พร้อมปากกา รอเพื่อน ๆ ที่มาเยือน เขียนประโยคหรือวลีเด็ด ๆ ฝากไว้เป็นที่ระลึก
คำสั้น ๆ แต่ได้ใจความ " เรารักเต่าทะเล"
หรือใครเป็นนักเขียนอยากจะเขียน อยากจะวาด การ์ตูนสัตว์ทะเลน่ารัก เช่น เต่า ปลา อะไรทำนองนี้ก็ว่าไปเลยตามใจชอบ  แต่อย่าให้มันยาวมากก็แล้วกันเดี๋ยวกระดาษจะไม่พอ  และก็อย่าลืมลงชื่อไว้หน่อยก็ดีน่ะ ว่ามาจากไหน ยังไง เมื่อไร เพื่อน ๆ จะได้ตามไปหาถูก ฮิฮิ
อีกมุมหนึ่งภายในห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม  รักษ์ท้องทะเลไทย
ภาพสวย ๆ ของชาวราชนาวี
หลังจากได้ชมห้องนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยแล้ว  ก็แวะมาหามุมพักเหนื่อยสักหน่อย  เขาก็มีร้านกาแฟเต่าทะเล ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับศูนย์ฯ นั่นเอง  มีทั้งกาแฟเ่ต่าเย็น ๆ ชาเขียวเต่าเย็น ๆ  (กาแฟธรรมดานั่นแหละ)  แต่ผมเขียนให้มันดูแปลกเท่านั้นเอง  แต่รสชาดก็อร่อยน่ะ  ฝีมือการชงกาแฟของทหารเรือเขาไม่เบาเลยทีเีดียวขอบอก  ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกน่ะ  

นอกจากนั้นก็ยังมีของที่ระลึกขายมากมาย เช่นที่เห็นจะเป็นหมวกเต่าทะเลน่ารัก และก็ตุ๊กตาเต่า ๆ น่ารัก และของที่ระลึกแบบเต่า ๆ อีกมากมาย
ภายในตู้ของที่ระลึก เชิญไปแวะถามไถ่เขาดูก็แล้วกันว่าราคาเท่าไร......แต่ไม่แพงหรอก
เต่าตัวน้อย ๆ รอคอยคุณอยู่น่ะครับผม......
มุมนั่งพักผ่อนภายในร้านกาแฟเต่าทะเล
อันนี้ก็ไม่ต้องบอก  เราคุ้นกันดี สำหรับตู้บริจาคเพื่อกองทุนอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ  

สำหรับข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย พร้อมกับบรรยากาศภายในแบบชนิดที่เรียกว่าเกือบจะทุกซอกทุกมุม  ได้นำมาให้ทุกท่านได้มาชมกัน  หากมีโอกาสได้มารับรองว่าไม่ผิดหวังสวยกว่าที่เห็นในรูปซะอีกมากมาย