วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สมเด็จพระปิยะมหาราช วัดเพลง พระอุโบสถสีชมพู


สวัสดีครับพี่น้อง หลังจากวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสำคัญที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่ลานพระบรมรูปทรงม้ากันมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยยังรักและเคารพในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 อย่างสุดซึ้ง ซึ่งตัวผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปถวายความจงรักภักดีด้วยเช่นกัน
สำหรับวัดที่ผมได้ไป ก็คือ วัดเพลง นนทบุรี ที่ผมได้เขียนไปแล้วก่อนหน้านั้น สำหรับวันนี้ผมก็จะนำบรรยากาศภายในวัดมาฝากพี่น้องได้ชมกัน ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนมากมายได้ไปถวานความจงรักภักดีที่วัดเพลงแห่งนี้ ซึ่งมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่ทรงให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ ครูบาศรีนวล ได้มาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ซึ่งจากเดิมนั้นเป็นวัดร้างมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้บูรณะขึ้นอย่างงดงามอย่างยิ่ง หากใครมีโอกาสได้ไปแถว ๆ นี้ ก็อย่าลืมไปถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ ณ วัดเพลงแห่งนี้ หรือว่าทุก ๆ วันอาทิตย์ที่วัดแห่งนี้ก็จะมีการให้ประชาชนทั่วไปได้ทำบุญสร้างเสริมบารมี

ภายในพระอุโบสถมีประประธานที่สร้างได้สวยงาม ตามพุทธลักษณะ และมีความเป็นพุทธศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกมีลวดลายที่ผนังที่ปราณีตงดงาม นับว่าเป็นพระอุโบสถที่สร้างได้อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ แห่งความเป็นศิลป์ร่วมสมัย ที่ถวายแด่องค์สมเด็จพระปิยะมหาราช ของปวงชนชาวไทยสืบไปภายในงานวันที่ 23 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี ได้มีประชาชนทั่วไปที่มีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ได้มาบูชาทำพิธีสวดมนต์ ปลดหนี้ ปลดทาส เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวง เสริมบารมี ซึ่งเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครได้เข้าพิธีแห่งนี้ ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีเงินมีทอง ใครมีหนี้มีสิน ก็เข้าร่วมพิธีนี้แล้วหนี้สินก็จะบรรเทาเบาบางลง
บรรยากาศภายในวัดเพลงแห่งนี้ก็ร่มรื่นมาก วันหยุดไปทำบุญพักผ่อนจิตใจ เข้าวัดฟังธรรม จิตใจก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น: